• 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Het Brandrode Rund

De Stadsrandboerderij “E&O” werkt bewust met het zeldzame Nederlandse huisdierras het brandrode rund. Deze brandrode koeien lopen in de overgang van het stedelijke naar het landelijke gebied.

Het brandrode rund staat bij ons voor duurzaamheid en het behoud hiervan. Het brandrode rund is robuust en sterk, sober en hard en daardoor erg geschikt om in natuurgebieden en andere terreinen te worden gehouden.

Het brandrode rund loopt nagenoeg het jaarrond buiten. De brandrode koeien met hun kalveren zijn vanwege hun specifieke donkerrode kleur en witte aftekening decoratief in het landschap en vertegenwoordigen een hoge cultuurhistorische waarde.

Ze beschikken over plezierige eigenschappen en zijn rustig en hanteerbaar. De brandrode runderen krijgen het jaarrond gras en hooi als voer. Krachtvoer wordt niet gebruikt.

Slechts wanneer het dierenwelzijn in het geding is, wordt gebruik gemaakt van antibiotica. Met betrekking tot het beheer worden alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt als er gevaar voor de voederwinning dreigt.