• 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Educatie

De Stadsrandboerderij vindt het belangrijk dat kinderen oog hebben voor het duurzaam beheer van onze leefomgeving en het produceren van een ‘eerlijk’ voedselpakket. De Stadsrandboerderij betrekt daarom kinderen bij het beheer van de terreinen en de productie van vlees.

Speciaal voor kinderen van de basisschool is een “leertas” ontwikkeld. De inhoud van de ‘leertas’ laat zien op welke wijze de Stadsrandboerderij om gaat met het beheer van de leefomgeving en op welke wijze de productie van vlees hiermee verbonden is. Naast een educatief lesprogramma is een bezoek aan de Stadsrandboerderij een onderdeel van het lespakket.